1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Pravidla a podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztah mezi provozovatelem webového magazínu DovolenáChytře.cz, společností Ducky Group s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava – Rača, Slovensko, IČO 54259363 (dále jen „Magazín“) a jeho uživateli (dále jen „Uživatel“).

2. Zodpovědnost za obsah

2.1. Provozovatel Magazínu neručí za přesnost, úplnost či pravdivost informací obsažených na webových stránkách Magazínu.

2.2. Uživatel je povinen ověřovat informace získané z Magazínu i z jiných nezávislých zdrojů.

2.3. Veškerý obsah Magazínu je poskytován „jak je“, bez jakýchkoliv záruk.

3. Doporučení pro cestování

3.1. Uživatel se zavazuje řídit pravidly, předpisy a zákony daného státu.

3.2. Uživatel je upozorněn, aby sledoval pokyny ministerstva zahraničí, zdravotnictví a dalších státních orgánů.

4. Reklama a affilate odkazy

4.1. Magazín může obsahovat reklamy a affilate odkazy.

4.2. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah či pravdivost reklamních sdělení či affilate odkazů.

5. Práva a povinnosti uživatele

5.1. Uživatel nesmí využívat Magazín k nelegálním aktivitám.

5.2. Je zakázáno kopírovat, měnit nebo distribuovat obsah Magazínu bez souhlasu provozovatele.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Provozovatel chrání osobní údaje uživatele v souladu s legislativou ČR a SR.

6.2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou upraveny v samostatné politice ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

7. Právní povinnosti

7.1. Tyto Podmínky se řídí právem České a Slovenské republiky.

7.2. Všechny spory budou řešeny příslušnými soudy v ČR a SR.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky.

8.2. Aktuální verze Podmínek je dostupná na webových stránkách Magazínu.


Uživatel potvrzuje, že se s těmito Pravidly a podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.